(Zobacz chwytak): (Zdjęcie chwytaków): (przeładunek złomu): (koparka przeładunkowa):
(Hydrauliczny chwytak): (rotator): (chwytak do piasku): (Chwytak suwnicowy):
(Chwytak): (Chwytak do złomu): (Chwytak do suwnicy): (Chwytak suwnicowy)