Linia do czyszczenia drucików opon z pozostałości gumy

        Linia umożliwia doczyszczenie drutów, będących odpadem po procesie recyklingu opon. Podstawowym zadaniem urządzenia jest pozbawienie drutów stalowych zanieczyszczeń gumowych. Po procesie doczyszczania, druty z opon mogą zostać sprzedane do punktu skupu złomu.


druty z recyklingu opon

           Głównym elementem linii do doczyszczania drutów jest młyn GD 500/900 90 kW. Druty są równomiernie dawkowane do młyna.W młynie następuje proces ich mielenia i odzielenia gumy od stali. Bezpośrednio po przemieleniu materiał jest transportowany do bębnowego separatora . W separatorze dochodzi do odzielenia gumy od stali. Odseparowana guma jest wynoszona transporterem a oczyszczone druty z opon przez podajnik zostają przetransportowane do miejsca składowania. Kruszący obszar młyna jest chłodzony i nadmuchiwany powietrzem.


Linia do doczyszczania drucików

Linia do doczyszczania drucików Linia do stali z opon