Linia do produkcji alternatywnego paliwa

           Linia służy do produkcji alternatywnego paliwa pochodzącego z odpadów produkcyjnych , poprodukcyjnych ( guma , tekstyl , tworzywa , drzewo itd.) które następnie mogą służyć jako paliwo w różnych gałęziach przemysłu np. cementowniach , zakładach wapienniczych , spalarniach itp. Produktem wyjściowym jest materiał o frakcji od 20 do 40 mm.          Podajnikiem surowiec jest przekazywany na wstępny etap kruszenia , dochodzi do przekruszenia na wielkości 100 x 100 x 50 mm , potem materiał jest przesyłany poprzez wibracyjny transporter ( 1000 / 2000 mm) na skośny przesyp. Następnie następuje magnetyczna separacja lub materiał zostaje skierowany na podajnik drugiego stopnia rozdrobnienia. Przenośnikiem ( 800 / 5000 mm ) materiał zostaje podany do młyna G600/1200 lub jednowałowej kruszarki S 650 . Jeżeli zostanie użyta kruszarka S 650 wówczas materiał z wysypu należy odprowadzić mechanicznie bezpośrednio przenośnikiem (odpada bowiem możliwość zastosowania transportu przy pomocy techniki powietrznej) Dobór metody transportu (mechaniczna lub powietrzna) należy dobierać w zależności od wybuchowości rozdrabnianych odpadów. Mając na uwadze dyrektywę UE 99/92/EC. Ma to wpływ na dobór i cenę poszczególnych maszyn , urządzeń i oprzyrządowania w ramach linii. Jeżeli rozdrobniony odpad (paliwo alternatywne) ma być przeznaczone do dalszej sprzedaży i będzie dalej przewożone wskazany jest transport na przenośnikach ( w celu napełnienia BIGBAG-ów) przy pomocy sprężonego powietrza , ponieważ przy tej samej objętości istnieje możliwość podwojenia wagi w BIGBAG-u.

          Istnieje możliwość zastosowania czujników p-poż , oraz zabudowy maszyn i przenośników w osłony dźwiękochłonne. Zakłada się , że linia jest obsługiwana przez dwie osoby. Dobór maszyn w ramach linii następuje na indywidualne zapytanie , w zależności od oczekiwanej wydajności rodzaju zastosowanych materiałów odpadowych i ich właściwości.


Ostatnia realizacja : Lafarge Cement Czechy - linia do alternatywnego paliwa